ต่างความคิดและมุมมอง

คนเราต่างก็มีความลับปิดบังซ่อนเร้นด้วยกันทุกคน เราสร้างหลุมเอาไว้ฝังความลับและเราก็ไม่เคยบอกใคร บทความตอนนี้กำลังบอกให้คุณเรียนรู้ที่จะนำพาตัวเองออกมาจากความกลัว ความเจ็บปวด ความละอาย เพื่อสัมผัสกับความสุข ความพิเศษ ความรัก

สำหรับหนทางแห่งการพัฒนาชีวิตด้านในแล้วการเปิดเผยตัวเองไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียว แต่คือการทำให้เป็นกิจวัตรทุกวัน มันเป็นการเรียนรู้ตนเอง เปิดใจยอมรับเพื่อที่จะได้เห็นว่าวิญญาณและความดีมีอยู่ในตัวคนทุกคน.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *