หน้า 7 หลัง 7

หน้า 7 หลัง 7 นับอย่างไร ให้ถูกวิธี
การนับระยะปลอดภัยหน้า 7 คือ เริ่มนับก่อนวันที่ประจำเดือนมา 7 วัน (จะนับได้แม่นยำสำหรับคนที่ประจำเดือนมาเป็นปกติ)
การนับระยะปลอดภัยหลัง 7 คือ เริ่มนับจากที่ประจำเดือนมาวันแรกไปอีก 7 วัน บางคนเข้าใจผิดว่าการนับหลัง 7 คือการนับหลังจากที่ประจำเดือนของเราหมดไปแล้วถัดไปอีก 7 วัน ถ้าหากนับแบบนี้โอกาสตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูงมากค่ะ เพราะไม่ได้อยู่ในระยะปลอดภัยนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *