เรื่องบนเตียงทำผู้หญิงเสียอารมณ์

เซ็กซ์ สัมพันธ์สวาทระหว่างสามี ภรรยา หากฝ่ายชายได้สุขสมอารมณ์หมายอยู่ฝ่ายเดียว อาจดูเอาเปรียบฝ่ายหญิงไปเสียหน่อย ทางแก้ที่ขอแนะนำ คือ ให้ฝ่ายชายลองตรองดูพฤติกรรมบนเตียงของตนเอง เห็นทีจะได้พบคำตอบว่า ทำไมฝ่ายหญิงจึงไม่สุขเท่าที่ควร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *