หนุ่มสาวมีความรักและ sex

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสัมพันธ์ฉันท์หนุ่มสาวมีความรักและ sex เป็นของคู่กัน แต่ก็ใช่ว่าทุกคู่และทุกคนจะรักษาความสัมพันธ์ได้ราบรื่นดี โดยเฉพาะ sex ที่เป็นปัจจัยกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่ลีลาเรื่องบนเตียงเท่านั้นที่เป็นต้นเหตุให้ร้างลากัน แต่ยังมีปัจจัยปลีกย่อยอื่นอีกที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจกัน แทนที่จะรักกันมากกว่าเดิม