Sex แบบไม่ผูกมัด

เรื่องของการมี Sex แบบไม่ผูกมัดยังคงมีให้เห็นอยู่มากในสังคมปัจจุบัน

และมีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสาเหตุ อาจจะมีผลมาจากวัฒนธรรมตะวันตก

บวกกับความชื่นชอบ ในการรักอิสระของคนสมัยใหม่ ที่เกิดขึ้นกันอย่างแพร่หลาย

แต่ไม่ว่าความชอบนั้นจะมากเพียงใด สิ่งที่อยากให้คนกลุ่นนี้คำนึงเสมอไว้คือ การป้องกัน

เพราะมันจะดีมากหากการมี Sex ของพวกคุณนั้น ไม่สร้างภาระให้สังคมในปัจจุบันมากไปกว่านี้….